Links


Art-fact, servicepunt voor amateurkunst
Art Fact is het servicepunt voor de Amateurkunst in de gemeente Tilburg. Zij stimuleert de initiatieven van de amateurkunst door financieéle bijdrage te verstrekken, door informatie te geven en te adviseren.  Les Amis is vanaf 1994 lid van Art Fact voorheen STAK ( Stichting Amateur Kunst)

Koningsplein 11A 5038 WG Tilburg T: 013-536 08 69
Email:info@art-fact.nl


Federatie Tilburgse Zangverenigingen

FTZ behartigt de belangen van de Tilburgse Koren en is de ondersteuning en de schakel naar Art Fact toe. Orgarniseert diverse podia waar koren zich kunnen presenteren aan het Tilburgse publiek.

Meedoenregeling gemeente Tilburg
Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er de meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten. Het aanbod is groot, met meer dan 1200 activiteiten zit er voor iedereen wat tussen