ContactVoorzitter
Monique
Swaans

Penning-meester
Ad van Spaendonk
Secretaris
Toos
Hultman
Bestuurslid
Angelique
van Leysen

Bestuurslid
Bauke
Bosma


Voor afspraken optreden, uitvoeringen of concerten kunt u contact opnemen met:
Mevr. Toos Hultman
Spakenburglaan 80
5035 JB Tilburg
Telefoon: 013-5436113
Email


Voor aanpassingen van onze website kunt u contact op-nemen met onze webmaster
Email